Adres/地址: Al.Jerozolimskie 87,
02-001 Warszawa, Polska 华沙,波兰

Tel./ 电话: (48)22 629 21 67, 621 22 41
Fax/ 传真: (48) 22 629 4335
e-mail/邮件: info@chinatown-travel.pl
MSN: chinatown-travel@hotmail.com
QQ: chinatown-travel@qq.com


wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i
Pośredników Turystycznych
Województwa Mazowieckiego nr 926